Algemene Voorwaarden

Warenhuisje draait helemaal om spelen, creëren en delen om verandering mogelijk maken. 


Door het accorderen van het kinder account, geven ouders aan dat ze de volgende Algemene Voorwaarden hebben gelezen en hiermee akkoord gaan:

  • Wij modereren het gedrag van kinderen niet. We vertrouwen erop dat ouders het gedrag van hun kind(eren) op het platform in de gaten houden. 
  • We vertrouwen erop dat kinderen alleen echte vrienden (en geen onbekenden) uitnodigen, wanneer ze gebruik maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen voor het platform. 
  • Wanneer online een ruil is volbracht, vertrouwen we erop dat kinderen niet zomaar hun adres zullen prijsgeven aan andere gebruikers van het platform, zonder overleg met de ouders. 
  • We vertrouwen de authenticiteit van de producten die worden geüpload door gebruikers en dat deze daadwerkelijk beschikbaar zijn om te ruilen.
  • We vertrouwen er op dat ouders met hun kinderen bespreken hoe veilig te handelen en zich te gedragen online. Praten over hoe om te gaan met privacy en veilig en creatief te zijn is een uitstekende manier om eventuele zorgen te delen en te borgen dat de kinderen een leuke en positieve ervaring hebben op het platform.

Heb je nog meer vragen over ons platform? Lees dan onze Warenhuisje Regels, Privacy Beleid en FAQ’s.